بایگانی برچسب: بریس Minerva، بریس اندام فوقانی

بریس Minerva

بریس مینروا برای حفاظت از مهره‌های کمر و گردن بعد از شکستگی یا عمل جراحی استفاده می‌شود، تا حرکات مهره‌های ستون فقرات را کنترل و محدود کند.   موارد استفاده : در دوره ریکاوری و بعد از جراحی بسیاری از آسیب دیدگی‌ها شکستگی جفرسون بدون آسیب رباط میان عرضی شکستگی گوه‌ای (wedge fracture) خفیف شکستگی […]