مرکز ارتوپدی فنی هیوا، مرکز تخصصی مشاوره طراحی و ساخت انواع پروتز ها مانند پروتز پا، دست ، چشم و پروتز زیبایی و انواع ارتوزها مانند کمربندهای اصلاحی ستون فقرات، بریس های اندام تحتانی و فوقانی، کفش و کفی های ارتوپدی می‌باشد.

 

– جلال قطبی
– کارشناس ارشد رشته ارتوز و پروتز
– فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

1- کارشناس پروتز در مرکز جامع توانبخشی هلال احمر ایران به مدت 3 سال
2- کارشناس ارتوز در مرکز جامع توانبخشی هلال احمر ایران به مدت 2 سال
3- کارشناس پروتز در مرکز جامع توانبخشی شهید مخبر بهزیستی (شهر ری) به مدت 2 سال
4- مدرس واحد طراحی و ساخت پروتز زیر زانو در دانشگاه علوم پزشکی ایران
5- مدرس واحد طراحی و ساخت ارتوزهای اندام تحتانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران
6-مدرس و مربی کارورزی بالینی ارتوز و پروتز دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
7- ارائه مقاله در کنگره بین المللی و سراسری ارتوز و پروتز ایران