سوالات شما

توضیح کوتاه در مورد سوالات متداولی که در ذهن شما است.

1 - قیمت پروتز چگونه تعیین می شود؟

هزینه پروتز شامل دو بخش اصلی است.
بخش اول، هزینه ی طراحی، ساخت و آموزش استفاده از پروتز است که این مبلغ هر ساله توسط انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران مصوب می‌گردد.
بخش دوم که قسمت اعظم هزینه ها را شامل می‌شود مربوط  به قطعات و اجزای مورد استفاده در پروتز است. از آنجایی که اکثر قطعات پروتز وارداتی بوده … [  ادامه ]

2 -چه زمانی برای دریافت پروتز اقدام کنیم ؟

در صورتی که شرایط روحی و فیزیکی بیمار مناسب باشد، می‌توانید بلافاصله بعد از بهبود زخم و تورم ناشی از جراحی برای دریافت پروتز اقدام کنید….[ ادامه ]

3 - تشخیص سطح قطع عضو چگونه صورت میگیرد ؟

سطح قطع عضو اندام تحتانی را می‌توان به شش دسته تقسیم کرد. 1-قطع عضو لگن 2- قطع عضو بالای زانو 3- قطع عضو بالای روی زانو 4- قطع عضو زیر زانو 5- قطع از مچ پا 6- قطع عضو بخشی از کف پا …. [ ادامه ]

4 - پروتز مناسب افراد دیابتی چه شرایط باید داشته باشد ؟

افراد دیابتی به یک بستر نرم تر و مطمئن تر نسبت به افراد غیردیابتی نیاز دارند. به دلیل اینکه پوست افراد دیابتی به فشار حساس بوده و در صورت ایجاد زخم، بهبود آن طولانی و درد سر ساز می‌شود… [ ادامه ]

5 - آموزش بانداژ کردن استمپ و اهمیت آن

بانداژ کردن استمپ از چند جهت حائز اهمیت است. بانداژ باعث می‌شود ادم یا تورم استمپ کم شود… [ ادامه ]

6 - تفاوت های پنجه کربنی و غیر کربنی

رایج ترین پنجه هایی که در ساخت پروتز اندام تحتانی به کار می‌روند شامل پنجه های ساده، پنجه های تک محوره و پنجه های کربنی… [ ادامه ]

سوال 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

سوال 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

سوال 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

سوال 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

سوال 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

سوال 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

سوال 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

سوال 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.