سوالات در مورد کفش و کفی ارتوپدی

توضیح کوتاه در مورد سوالات متداولی که در ذهن شما است.

ویژگی های یک کفش ارتوپدی استاندارد چیست؟

از مهمترین ویژگی های کفش های ارتوپدی طراحی و ساخت اختصاصی کفش برای هر فرد می‌باشد… [ادامه]

انواع کفی های ارتوپدی مناسب برای صافی کف پا ؟

کفی های ارتوپدی که بدین منظور مورد تجویز و استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان در چهار دسته اصلی دسته بندی کرد… [ادامه]

ویژگی کفش و کفی دیابتی چیست؟

بدلیل حساس بودن پوست و شرایط پای یک فرد دیابتی… [ادامه]

عوارض قوس کف پای زیاد؟

شرایطی کاملا بر عکس صافی کف پا… [ادامه]