سوالات در مورد پروتز اندام فوقانی

توضیح کوتاه در مورد سوالات متداولی که در ذهن شما است.

۱ - قیمت پروتز چگونه تعیین می شود؟

هزینه پروتز شامل دو بخش اصلی است.
بخش اول، هزینه ی طراحی،
بخش دوم که قسمت اعظم هزینه ها را شامل می‌شود مربوط به قطعات و … [  ادامه ]

چه زمانی برای دریافت پروتز اقدام کنیم ؟

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

تشخیص سطح قطع عضو چگونه صورت می گیرد ؟

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

تفاوت پروتز دست کارکن و پروتز زیبایی در چیست؟

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

پیشرفته ترین پروتزهای دست کدامند؟

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

پروتز مایو الکتریکی چیست؟

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.