بایگانی برچسب: آموزش بانداژ کردن پروتز

آموزش بانداژ کردن و میزان اهمیت آن به چه شکل است ؟

آموزش بانداژ کردن پروتز

از مهمترین پیش زمینه های دریافت اندام مصنوعی یا پروتز آموزش و انجام نحوه صحیح بانداژ کردن عضو باقیمانده پس از عمل جراحی قطع عضو می باشد. شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شود که چرا استمپ یا عضو باقی مانده را باید بانداژ کرد. بانداژ کردن استمپ توسط شما از چند جهت حائز […]