بایگانی دسته‌ی: ارتوز اندام فوقانی

آتل(ارتوز)های شانه، بازو و آرنج

برای مشکلات و آسیب های ناحیه آرنج و شانه، طیف گسترده ای از آتل های شانه و آرنج وجود دارند. اما برای ذکر رایج ترین آتل های شانه و آرنج می توان به موارد زیر اشاره کرد.   بریس بلند شانه، بازو و آرنج موارد استفاده: -آسیب های کلی مفاصل و نواحی اندان فوقانی -سکته […]

آتل های مچ و انگشتان دست

وسایل ارتوپدی فوقانی یا آتل های مچ و انگشتان دست، مانند سایر ارتوزها برای اهداف مختلفی طراحی و ساخته می‌شوند. از مهمترین اهداف مد نظر در ساخت این وسایل می‌توان به بی حرکت کردن عضو در وضعیت خاصی اشاره کرد. در مقابل در بعضی از بیماران افزایش دامنه حرکتی و افزایش فعالیت، هدف تجویز ارتوز‌های […]