بایگانی برچسب: Pan Splint

Pan Splint

این ارتز ساپورت کافی و قوی در کف دست فراهم کرده و به کنترل مفاصل دست و مچ کمک میکند و از دفورمیتی و کانترکچر انگشتان و مچ جلوگیری میکند.   کاربرد این ارتز در: بیماران سکته مغزی بیماران فلج مغزی بیمارانی که دارای اسپاسم مچ و دست بیماران با سوختگی مچ و دست   […]