بایگانی برچسب: Abduction Pillow

Abduction Pillow

ابداکشن شانه نوعی شانه بند پیشرفته است که دست و شانه شما را در موقعیت و زاویه‌ای صحیح نگه داشته، یا با جلوگیری از انجام هر نوع حرکتی به فرایند ترمیم کمک می‌کند. این بریس دور گردن و کمر قرار می‌گیرد و امکان ایجاد هیچ حرکت اضافی را نمی‌دهد. موارد استفاده: ترمیم پارگی روتاتور مچ دست […]