بایگانی برچسب: Nukle Bender

Nuckle Bender

  اسپلینت ناکل بندر : (knuckle bender splint) اسپلینت ناکل بندر معمولاً هنگامی تجویز و توصیه می‌شود که عصب اولنار دست دچار آسیب شده باشد، عصب اولنار عصبی است که از بازو به سمت انگشتان دست می‌رسد. اسپلینت ناکل بندر به‌منظور کاهش فشار بر روی عصب اولنار و جلوگیری از تغییر شکل دائمی انگشتان دست مورد […]