بایگانی برچسب: پروتز مناسب افراد دیابتی چه شرایط باید داشته باشد؟

پروتز مناسب افراد دیابتی چه شرایط باید داشته باشد ؟

پروتز مناسب افراد دیابتی چه شرایط باید داشته باشد؟

برای طراحی و ساخت اندام مصنوعی یا پروتز مناسب افراد دیابتی، باید نکات خاصی را مد نظر داشت. در ابتدا باید تعیین شود که آیا در واقع بیمار می تواند از اندام مصنوعی یا پروتز استفاده کند. آمپوته باید پیش نیازهای خاصی را قبل استفاده از پروتز برآورده کند، این پیش نیازها شامل توانایی بلند […]