بایگانی برچسب: بریس آریزونا (arizona brace)

Arizona Brace

بریس آریزونا (arizona brace) یا بریس crow boat در واقع نوعی اسپلینت AFO است که از دو قسمت (روی پا و پشت پا) ساخته می شود. این دو قسمت توسط چسبک یا بند چرمی به یکدیگر متصل میشوند. کاربرد بریس آریزونا (arizona brace): شکستگی استخوان های مچ و کف پا کوتاهی تاندون آشیل پس از […]