بایگانی برچسب: قیمت پروتز چگونه تعیین می شود ؟

قیمت پروتز یا اندام مصنوعی چگونه تعیین می شود ؟

قیمت پروتز چگونه تعیین میشود؟

در ابتدا باید دانست هر پروتز منحصر بفرد است. یعنی هر پروتز پا با توجه شرایطی جسمی، سن، جنس و هدف از عملکرد آن متفاوت است. به همین دلیل قیمت پروتز ها را نمی توان بصورت ثابتی تعریف کرد. قیمت پروتز یا اندام مصنوعی به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد. افرادی که دارای قطع عضو شده […]