بایگانی برچسب: ملت فینگر mallet finger

Mallet Finger

آتل انگشت ملت فینگر: PDT جهت درمان عارضه ملت فینگر یا همان انگشت چکشی مورد استفاده قرار میگیرد. ملت فینگر (MALLET FINGER): ملت فینگر یا انگشت چکشی به عارضه ای گفته میشود که تاندون نگهداره بند آخر انگشتان بر اثر ضربه ناگهانی مثل ضربه توپ ، کش آمده یا پاره می شود که در این […]