بایگانی برچسب: چه زمانی برای دریافت پروتز اقدام کنیم ؟

چه زمانی برای دریافت پروتز یا دست و پای مصنوعی اقدام کنیم ؟

یکی از رایج ترین سوال هایی که برای افراد دارای قطع عضو ایجاد می‌شود، زمان مناسب برای دریافت پروتز یا اندام مصنوعی است. برای دریافت پروتز چندین فاکتور نیاز می‌باشد که می توان شرایط فیزیکی و روحی بیمار را مهمترین شرط در نظر گرفت. پیش زمینه های جسمی: عضو باقیمانده پس از عمل جراحی دستخوش […]