بایگانی برچسب: کلاه فرم دهی سر نوزاد

کلاه فرم دهی سر نوزاد

هملت ، همان کلاه فرم دهی جمجمه است. جمجمه نوزادان تازه متولد نرم و منعطف است. از همین رو ، وقتی نوزاد در یک وضعیت ثابت بخوابد، نیروهای وارد شده از سطح، باعث شکل گیری صفحات نرم جمجمه می شود. در نتیجه ممکن است سر در یک سمت صاف شود و باعث ایجاد ظاهر ناهموار و بدشکلی در سر نوزاد گردد.   کلاه […]