بایگانی برچسب: حرکات اصلاحی

ورزش و حرکات اصلاحی قوزپشتی

ورزشها و حرکات اصلاحی کایفوز و لوردوز ستون فقرات انسان دارای انحنای کایفوز(قوز) و لوردوز(گودی کمر) می باشد میزان اندازه این انحنا در افراد مختلف، متفاوت است .ولی به طورکلی  میزان زاویه کایفوز سینه ای بین 20 الی 40 درجه و لوردوز کمری بین 20 الی 45 درجه نرمال محسوب می‌شود. زمانی که این زوایا […]