بایگانی برچسب: شیوه صحیح نشستن، ارگونومی نشستن

الگوی صحیح نشستن

الگوی صحیح ارگونومیک نشستن : نشستن یک عمل اساسی انسان و یکی از موقعیّت‌های استراحت است. در این حالت نشیمنگاه قسمت عمدهٔ وزن بدن را با انتقال آن به زمین یا هر شیء افقی دیگر مانند صندلی پشتیبانی می‌کند. به طور کلی ما بیشتر ساعات طول شبانه‌روز در وضعیت نشسته هستیم و  بیشتر کارهایمان در حالت نشسته انجام می‌دهیم. […]